Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα https://www.dukejewels.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.dukejewels.gr. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, τόσο η συνδρομή όσο και η αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.dukejewels.gr πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «Κίτσιος Αλέξανδρος Κωνσταντίνος» με διακριτικό τίτλο «Duke Jewels», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 152072961 / Δ.Ο.Υ Ε’  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λεωφόρος Νίκης 3, ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, email: info@dukejewels.gr.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Η DUKE JEWELS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος όποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, πνευματική ιδιοκτησία της DUKE JEWELS, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στην DUKE JEWELS ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το παρόν site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία μας, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και η DUKE JEWELS δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η DUKE JEWELS δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Η DUKE JEWELS στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.dukejewels.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων οπότε η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλνετε επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση η DUKE JEWELS δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.dukejewels.gr για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην DUKE JEWELS ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Τρόποι & Έξοδα  Αποστολής:

•Η αποστολή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται με την ACS courier. •Η χρέωση της απλής αποστολής είναι 2.50€ και της αντικαταβολής 2€. •Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι 1-3 εργάσιμες για όλη την Ελλάδα και 3-5 εργάσιμες για τις δυσπρόσιτες περιοχές . •Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση της παραγγελίας σας ,παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να επιλύσουμε το ζήτημα Αλλαγές προϊόντων : Εάν επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή της παραγγελίας σας ,έχετε την δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της. Δυστυχώς μετά το πέρας των 14 ημερών καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή ,για οποιονδήποτε λόγο. •Οι αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το προϊόν δεν έχει φορεθεί και βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αφού γίνει ποιοτικός έλεγχος και διαπιστώσουμε πως δεν έχουν γίνει φθορές στο προϊόν  Τότε μόνο γίνεται  αποστολή του νέου προϊόντος ·Για να προχωρήσετε στην αλλαγή της παραγγελίας ,παρακαλούμε πρώτα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στο τηλ:2310816666 ή μέσω e-mail : info@dukejewels.gr •Μπορεί να γίνει αλλαγή με οποιοδήποτε προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας •Τα έξοδα αλλαγής  είναι 5€ και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή •Τα δέματα αποστέλλονται  πίσω  Μόνο με την ACS courier  με την οποία συνεργαζόμαστε με χρέωση παραλήπτη  .Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε το δέμα με άλλη εταιρία τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε το δέμα και θα γίνει επιστροφή σε εσάς. •Τα έξοδα αποστολής του νέου δέματος είναι δωρεάν •Επιστροφές στα σκουλαρίκιαΔεν πραγματοποιούνται για λόγους υγιεινής  •Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε φτάσει σε εσάς με φθορές, παρακαλώ  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας(την ίδια ημέρα). Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει  άμεση αντικατάσταση. Οποιαδήποτε φθορά ή ελάττωμα έχει προκληθεί σε κάποιο προϊόν που αγοράστηκε μέσω του συγκεκριμένου eshop, η εταιρεία μας οφείλει για την αντικατάστασή του, εφόσον έχει παρατηρθεί εντός 30 ημερών από την αγορά του. Σε περίπτωση που έχουν περάσει οι 30 μέρες, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αλλά κατόπιν συνεννόησης ενδέχεται να αντικαταστήσει το εν λόγω προϊόν. Επιστροφή χρημάτων : •Εάν επιθυμείτε να γίνει επιστροφή χρημάτων έχετε την δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας. Δυστυχώς μετά το πέρας των 14 ημερών καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή ,για οποιονδήποτε λόγο.•Οι επιστροφές  γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το προϊόν δεν έχει φορεθεί και βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αφού γίνει ποιοτικός έλεγχος και διαπιστώσουμε πως δεν έχουν γίνει φθορές στο προϊόν  Τότε μόνο γίνεται επιστροφή του χρηματικού ποσού • Για να προχωρήσετε στην επιστροφή της παραγγελίας ,παρακαλούμε πρώτα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στο τηλ:2310816666 ή μέσω e-mail : info@dukejewels.gr •Η επιστροφή χρημάτων έχει έξοδα 5€ και επιβαρύνουν  αποκλειστικά τον αγοραστή (Αφορά τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας) •Τα δέματα αποστέλλονται  πίσω  Μόνο με την ACS courier  με την οποία συνεργαζόμαστε με χρέωση παραλήπτη  .Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε το δέμα με άλλη εταιρία τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε το δέμα και θα γίνει επιστροφή πίσω. •Το ποσό της επιστροφής θα κατατεθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών,αφού παραλάβουμε το δέμα στα χέρια μας,σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσετε •Θα χρειαστεί να μας δώσετε τον τραπεζικό λογαριασμό ή το ΙΒΑΝ ,το όνομα του δικαιούχου και την τράπεζα στην οποία θα γίνει η επιστροφή του χρηματικού ποσού •Από το ποσό της κατάθεσης θα αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής, που είναι στα 5€

Προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή άδεια σας. Θυμηθείτε, με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτού του δικτυακού τόπου, δέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία DUKE JEWELS κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του e-shop της για τους παρακάτω λόγους:

 • Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε.
 • Παράδοση συνδρομητικού κουτιού στο χώρο που θα επιλέξετε.
 • Έκδοση σχετικών παραστατικών πωλήσεων
 • Επικοινωνία γραπτή ή τηλεφωνική, για την εξυπηρέτηση σας
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας
 • Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
 • Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα αφού εσείς το ζητήσετε κατά την διάρκεια εγγραφής σας.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου”. Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν έχετε παρά να ενημερώσετε γραπτά την εταιρεία μας, στο e-mail: info@dukejewels.gr. Προσωπική ασφάλεια είναι το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος μας. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να εκτεθούν σε χέρια τρίτων.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα https://www.dukejewels.gr, όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αλλά και για στατιστικούς λόγους. Με τα cookies καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς για τον χρήστη, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εξατομικευμένων λειτουργιών χρήσης που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ διαμέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία : Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Κίτσιος
ΑΦΜ : 152072961
ΔΟΥ : Α’ Θεσσαλονίκης
Έδρα : Λεωφόρος Νίκης 3
Αρ.ΓΕΜΗ :135955906000